Carte Relogioasă


Titlul Nr. buc.
în stoc
Preţ (CAD)
Ceaslov 10 $25
Sf. Taină a Spovedaniei 30 $5
Problemele vieţii 10 $12
Psaltirea 20 $25
Biblia 25 $30
Noul Testament 45 $16
Carte de rugăciuni legată 40 $10
Carte de rugăciuni cu acatiste 15 $8
Carte de rugăciuni simplă 30 $3
Creştinul la Sf. Liturghie 30 $4
Învăţături creştineşti 30 $2
Nervozitatea la copii 20 $4
Viaţa şi Acatistul Sf. Mina 30 $3
Prohodul Maicii Domnului 20  
Învăţătura de credinţă 20 $20
Ne vorbeşte Părintele Cleopa (vol. 15) 25 $7
Călăuzire către viaţa duhovnicească 5 $7
Acatistul şi paraclisul Maicii Domnului 30 $2
Sf. Nectarie (Sf. Secolului nostru) 10 $10
Cum să biruim deprimarea 30 $9
Ne vorbeşte Părintele Porfirie 10 $10
Pornografia 30 $8
Buchet de acatiste ale Maicii Domnului 5 $12
Minuni şi Descoperiri din timpul Sf. Liturghii 30 $6
Spovedania şi Liturghia 30 $2
Marii iniţiaţi ai Indiei şi Păr. Paisie 5 $15
Sfaturi duhovniceşti sau repere morale 15 $3
Răspuns la o ficţiune 60 $2
Despre rugăciune şi trezvie 10 $10
Leacul uitat 10 $7
Am iubit pătimirea 10 $8
Flacăra Dumnezeiască Păr. Porfirie 15 $5
Pelerinul rus 10 $9
Mica Biblie 20 $22
Ca aurul în topitoare 15 $5
Viaţa Sf. Vasile cel nou 15 $7
Biruinţa asupra desfrânării 10 $8
Apariţii şi minuni ale Maicii Domnului 15 $5
Candele 30 $8